Hör gärna av dig till oss om du har frågor!

    Behandling av personuppgifter

    När du lämnar synpunkter och ställer frågor till oss sparas de uppgifter som du lämnar hos Städkommers. Anledningen till varför vi sparar dessa uppgifter är för att vi ska kunna besvara dina frågor och synpunkter. När uppgifterna inte längre behövs tar vi bort dem. Uppgifterna används inte för något annat ändamål.

    Mer om personuppgifter och om dina rättigheter